Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

Bilgi Dünyası, üniversite ve araştırma kütüphanelerini ilgilendiren, bilgi ve belgebilim dünyasına ilişkin sorunları inceleyen, çözüm önerileri sunan, mesleki gelişme/yenilikleri içeren ve mesleğe katkıda bulunur niteliklere sahip makaleleri dikkate almaktadır. Dergide yayınlanması arzu edilen çalışmaların kılavuzda belirtilen yayın politikasına ve yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanarak editör grubuna ulaştırılması gerekmektedir.

 

Bölüm Politikaları

Hakemli Makaleler

Seçilmiş Başvuru açık Seçilmiş Dizinlenir Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçer

Görüşler

Seçilmiş Başvuru açık Seçilmiş Dizinlenir Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçer

Arşiv Kayıtlarından

Seçilmemiş Başvuru açık Seçilmiş Dizinlenir Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçer

Tanıtım & Eleştiri

Seçilmiş Başvuru açık Seçilmiş Dizinlenir Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçer

Haberler

Seçilmiş Başvuru açık Seçilmemiş Dizinlenir Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçer

Mesleki Toplantılar

Seçilmiş Başvuru açık Seçilmemiş Dizinlenir Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçer

Dizin

Seçilmemiş Başvuru açık Seçilmiş Dizinlenir Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçer
 

Değerlendirme Süreci

"Hakemli Makaleler" bölümünde yayınlanması istenen çalışmalar, önce editör grubu tarafından gözden geçirilerek nesnel bir değerlendirmeye alınmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmaların yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. Editör grubu, gönderilen çalışmaları doğrudan doğruya reddedebilir. Çalışmalarbu aşamada reddini gerektirecek bir neden yoksa çalışmalar çift körleme yöntemiyle üç hakeme gönderilmektedir.

Çalışmalar, “çift körleme” sistemi uyarınca, yazarların isimleri çalışma metninden çıkartılarak konuyla ilgili hakemlere gönderilir. Yazarlara da, çalışmanın hangi hakemlere gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Yayınlanması uygun bulunmayançalışmalara yönelik gerekçeler, editör grubu tarafından yazarlara iletilir.

Hakem değerlendirme süreci, makalenin kabulü veya reddine kadar aynı iletişim ilkelerine dayanan süreç ile devam etmektedir.

Derginin diğer bölümlerinde yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, editör grubu tarafından değerlendirilmektedir. Yazarların istemiyle derginin diğer bölümlerinde yayınlanması düşünülen bir çalışmanın "Hakemli Makaleler" bölümde yayımlanması editör grubunca uygun görülürse, çalışma hakem değerlendirme sürecine alınabilir. Diğer taraftan, yayınlanmasına karar verilmiş bir çalışmanın hangi bölümde yayınlanacağı ile ilgili son karar, daima editör grubuna aittir. Nadir durumlarda, belli alanların uzmanlarından, belirli konularda çalışma talebinde bulunulabilir. Bu tür özel çalışmalar, hakem değerlendirme sürecine alınmayabilir.

Verilen süre içerisinde kendisine gönderilen çalışmayı değerlendirmeyen hakem yerine başka bir hakem görevlendirilebilir. Ayrıca, hakemlik görevini zamanında yapmayan hakemin “Hakem Değerlendirme Kurulu” üyeliği, editör grubunca gözden geçirilmektedir.

 

 

Açık Erişim Politikası

Bilgi Dünyası açık erişimli bir dergi olma özelliğini de taşıyarak, DOAJ kısaltmasıyla bilinen Directory of Open Access Journals ve E-LIS (E-Prints in Library and Information Science)’te yer almaktadır.

Bilgi Dünyası dergisi yayınlanma ile birlikte açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.  Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Bu doğrultuda dergimiz, 12 Eylül 2012 tarihinde kabul edilen Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ni desteklemektedir.

Budapeşte Açık Erişim Girişimi kapsamında belirlenen politikalara http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation adresinden erişilebilir.

 

İndekslenme ve Arşivlenme

Açık erişim politikasını benimsemiş olan Bilgi Dünyası dergisi aşağıdaki indekslerde dizinlenmektedir;
  • Scopus,
  • LISA (Library and Information Science Abstracts),
  • EBSCOHOST-LISTA (Library, Information Science & Technology Abstracts),
  • Index Copernicus,
  • TÜBİTAK-ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı,
  • DOAJ (Directory of Open Access Journals), 
  • E-Lis (E-Prints in Library and Information Science),
  • ASOS Index,
  • Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi.
Dergimiz ayrıca Thomson Reuters, Social Science Citation Index'te değerlendirme sürecindedir.

Bilgi Dünyası dergisi, iştirak eden kütüphanelerin dağıtılan arşivleme sistemi yaratması amaçlı, kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemini desteklemektedir. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.

 
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK