Akademik Dergiler, Editörlüğü İlgilendiren Sorunları ve “Bilgi Dünyası”

Aytaç YILDIZELİ

Öz

Bu çalışmada, Türkiye’de Sosyal Bilimler alanında yayınlanan akademik dergilerdeki, dergi editörlüğünü ilgilendiren sorunlar ele alınmaktadır. Sonra, sözkonusu sorunların üstesinden gelinebilmesi için, özellikle Bilgi Dünyası dergisi için geçerli kılınmış olan birtakım ilkeler ve öneriler dikkate sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Bilgi Dünyası; Editoryal sorunlar; Bilimsel dergiler; Hakemli süreli yayınlar

Tam Metin: PDF

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK