Amerika Birleşik Devletleri’nde Kamu Politikaları ve Halk Kütüphanelerinin Erken Okuma-Yazma İşlevi ile İlişkisi

Arif YILMAZ

Öz

Son on yıl, Amerika‘da çocukların erken okuma-yazma gelişimleri üzerine büyük bir ilginin odağı oldu. Bütün kamu kurumları eğitime destek çerçevesinde görev ve vizyon durumlarını Federal hükümetin de desteğiyle büyüyen bu ilgiye destek olabilmek amacıyla yeniden değerlendirmeye aldılar. Federal hükümet çocukların erken okuma-yazmaya olan ilgilerinin desteklenmesini çeşitli kanunlarla destekledi ve Amerikan Kütüphane Derneği başta olmak üzere diğer kütüphane dernekleri ve ilgili bütün kamu kurumları görev tanımlarını yenilediler. Bununla beraber, halk kütüphaneleri, toplumun her kesi- minden insanlara açık ve ücretsiz erişim sağlayan bir kurum olarak, çocukların erken okuma-yazma gelişimini destekleyebilecek en önemli kurumların başında gösterildi. Bu bağlamda bu çalışmada, bir halk kütüphanesinin personelinin konuya olan bakış açısı ve bu konuyla ilgili olarak verdikleri hizmetler değerlendirildi. Çalışmanın sonuçlarına göre seçilen halk kütüphanesinin personeli her ne kadar para sorunları başta olmak üzere toplumun her kesimine erişmede zorluklarla karşılaşsalar da konunun öneminin farkında olup bu bağlamda hizmet vermeye çalışmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler

Halk kütüphaneleri; Kamu politikaları konuları; Okuma-yazma; Okul öncesi çocuklar

Tam Metin: PDF

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK