Elektronik Kitaplar: Evrim mi Devrim mi?

Daniela ŽIVKOVIĆ

Öz

Bu bildirinin amacı, elektronik kitaplarla ilgili son 10 yılın en önemli gelişmelerini incelemektir. Elektronik kitapların üretim, dağıtım ve okunması için gerekli koşulların yaratılmasına yardımcı olan etkinliklere özel önem verilmiştir. Elektronik kitaplarla ilgili başarılı bilgi yönetimi elektronik kitap teriminin tanımlanması, tanımlama sistemlerinin geliştirilmesi, sayısal hakların yönetimi ve sayısal kütüphaneler ve kültürel sistemin bir parçası olarak derleme yasasının geliştirilmesi anlamına gelmektedir.

Anahtar Kelimeler

E-kitap, Dijital kütüphane, Elektronik yayıncılık, Derleme yasası, Telif hakkı.

Tam Metin: PDF (English)

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK