Dijital Sergiler ve Anahtar Resim Ontolojisi

Mícheál Mac an AIRCHINNIGH, Kalina SOTIROVA

Öz

Görüntü Çağı, Bilgi Çağından önce gelir ve günümüzde Bilgi Çağıyla çağdaştır. De.licio.us, Flickr, MySpace, YouTube. . . gibi olgularla örneklenen Web 2.0 Sosyal Uzayının tahminlerin ötesinde büyümesi ve bununla birlikte ortaya çıkan etiketleme bilgi yönetiminde ilginç gelişmelere sahne olmaktadır. Sosyal Uzayda bilgi yönetimini başarmak (insanlar tarafından gerçekleştirilen) etiketleme ve (makineler tarafından gerçekleştirilen) ontolojinin birleştirilmesini gerektirmektedir. Böyle bir birleştirme mutlaka sözün ve dilin ortak fizikselliğiyle gerçekleştirilmelidir. Bu hususta Web Ontoloji Dili1 (OWL) ile WordNet çöpçatan rolü oynarlar. Öte yandan aynı Sosyal Uzay dijiFoto (anahtar) resimle doğal folksonomik işaretleme yapmak için de bir fırsat sağlar. Deneysel anahtar resim işaretlemesi yapmak için kullanılan araştırma araçları ana (dijiFoto görüntü) Sosyal Uzay sınama ortamı olan Flickr ile yardımcı ikincil Sosyal Uzay sınama ortamı olan De.licio.us’dan oluşmaktadır. OWL-DL (OWL Betimleme Mantığı) ile Protégé Editor anahtar resimden biçimsel (formal) ontolojiye köprü kurmak için destek sağlar. Başlıca son kullanıcı uygulama alanı bir çevrimiçi sanat galerisindeki tabloların anahtar resim işaretlemesidir.

Anahtar Kelimeler

Erişim, Sanat, Etiketleme, Anahtar resim, Ontoloji.

Tam Metin: PDF (English)

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK