2004-2006 Yılları Arasında Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Kullanımı ve E-Devlet Uygulamaları ile İlgili bir Değerlendirme

Hakan ANAMERİÇ

Öz

Ülkemizde son dönemlerde e-devlet uygulamaları ve bilgi edinme hakkı ile ilgili biz dizi çalışa gerçekleştirilmiş ve bunlarla bağlantılı olarak bazı hukuksal düzenlemeler yapılmıştır. Bunların en önemlisi ise 2004’te yürürlüğe girmiş olan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’dur. E- devlet uygulamaları ve sözü edilen kanunun yürürlüğe girmesinin odağında ülkemiz vatandaşlarının ve tüzel kişiliklerinin kamu kurum ve kuruluşlarından aldıkları hizmetlerin daha hızlı, doğu, standart ve eşit olarak yararlanmaları yatmaktadır. Bu noktadan bakıldığından Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun kullanılmasında, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren önemli bir artışın olduğu görülmektedir. Bu artışın en önemli göstergeleri kanun gereği TBMM’nin yayınladığı y ıllık raporlardır. Çalışmada bu raporlardaki göstergelerden yararlanılarak vatandaş-larımızın kanunun kullanılmasına yönelik ilgisine değinilmiş ve yurtdışında ülkemizdeki e-devlet uygulamalarıyla ilgilenen uluslararası kurumların sayısal değerlendirmelerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Bilgi Edinme Kanunu, E-Devlet uygulamaları,Türkiye.

Tam Metin: PDF

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK