Türkiye’de Yayınlanan Akademik Dergilerin Niteliklerindeki Zaman İçerisindeki Değişim Nedenleri: Sağlık, Sosyal ve Teknik Bilim Alanlarında Yayınlanan Dergiler Üzerine Bir İnceleme

Nazmi KOZAK

Öz

Bu çalışma, birincisi 1997/1998’de, ikincisi 2002 yılında gerçekleştirilen Türkiye Akademik Dergiler Araştırması’ndan elde edilen verilerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Sağlık, sosyal ve teknik bilimler alanlarında yayımlanan akademik dergilerin, başta genel bilgileri olmak üzere, makale değerlendirme ve bazı yayın uygulamalarında son beş yılda gözlenen değişimlerini izlemek, çalışmanın amacını oluşturmaktadır. İncelemeden sonuç olarak, Türkiye’de yayımlanan akademik dergilerin son beş yılda uygulamaya konulan akademik yükseltme ölçütlerine koşut
bir şekilde gelişim gösterdiği ve uygulanan akademik yükseltme ölçütlerinin Türkiye’de bilimsel çalışmalarının niceliğinin artırılmasında olumlu yönde rol oynadığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler

Bibliyometri; Akademik dergiler; Dergi kalitesi- Türkiye; Makale inceleme,

Tam Metin: PDF

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK