Avrupa Birliği Bilgi ve Kültür Politikaları İçinde Kütüphanelerin Rolü

Başak BULGUN

Öz

Teknolojik gelişmelerin küreselleşmenin de etkisiyle çok hızlı yayıldığı günümüzde “sanayi toplumu” kavramı yerini “bilgi toplumu”na bırakmaktadır. Günümüzde bilgi endüstrisinin ekonomik güç olarak kabul edildiği yadsınamaz bir olgu olup toplumlar için ulaşılması gereken bir hedef olarak alınmaktadır. Her ülke, bu amaca ulaşabilmek için belirli stratejiler ve politikalar geliştirmektedir. Avrupa Birliği (AB) küresel platformlarda rekabet edebilecek güçlü bir bilgi endüstrisi oluşturma amacıyla yoğun çalışmalar yapmakta ve politikalar üretmektedir. Bu yazıda Avrupa Birliği bilgi ve kültür politikaları içinde kütüphanelerin ve bilgi merkezlerinin rolü, bilgi toplumu olma yolundaki önemi, Birlik içinde alınan ilke kararları, üretilen politikalar ve yapılan uygulamalar çerçevesinde ele alınmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Kütüphaneler-Avrupa Birliği; Bilgi politikası– Avrupa Birliği.

Tam Metin: PDF

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK