Arşivlerde Çalışanların Hizmet İçi Eğitim Gereksinimleri

Şerife Sinem KANAR

Öz

Bu çalışmada arşivlerde görev yapan arşivcilerin hizmet içi eğitim gereksinimleri konusu incelenmiştir. Araştırmanın amacı; arşivde görev alan arşivcilerimizin, hizmet içi eğitime neden gereksinim duyduklarını, bu gereksinim boyutunu, özelliklerini ve nasıl bir hizmet istediklerini ortaya koymaktır. Araştırma 5 farklı arşivde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunlarının görüşlerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Mezunların görüşleri bir araştırma yöntemi olan anket çalışması ile aktarılmıştır. Araştırma içinde bir çok konuda önemli verilere erişilmiştir ve arşivcilerimizin büyük bir bölümünün hizmet içi eğitime gereksinim duydukları anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Arşivler; Arşivciler; Hizmet içi eğitim; Mesleki eğitim

Tam Metin: PDF

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK