2004 İlköğretim Programı'nda Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıklarına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Asiye Şermin DENGİZ, Bülent YILMAZ

Öz

Bu çalışma, Türkiye’de 2005–2006 öğretim yılında uygulanmaya
başlanan 2004 İlköğretim Programı’nın okuma ve kütüphane
kullanma alışkanlıklarını hangi düzeyde ve nasıl bir yaklaşım
içinde ele aldığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma,
Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan 2’si özel 7
ilköğretim okulunda görev yapan sınıf öğretmenleri üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, bu okullardaki 118 öğretmene
anket uygulanmıştır. Çalışmada, öğretmenlerin, okuma ve
kütüphane kullanma alışkanlıkları açısından ilköğretim
programlarına ilişkin görüşleri analiz edilmiştir. Araştırma
sonucunda, öğretmenlerin okuma ve kütüphane kullanma
alışkanlıklarının sözü edilen programda sistematik bir yaklaşımla
ele alınmadığı görüşünde oldukları anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Okuma alışkanlığı, Kütüphane kullanma alışkanlığı, İlköğretim programları.

Tam Metin: PDF

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK