Eğitimi Gerçekleştirmek: Öğretim Programlarında Okul Kütüphanelerinin Yeri

Hatice İnci ÖNAL, Özlem ŞENYURT TOPÇU

Öz

Çalışmamız, Türkiye’de eğitim sistemi içinde yer alan öğretim programlarının öğrencileri okul kütüphanelerini kullanmaya nasıl yönlendirdiğini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda 2012 Mayıs ve 2013 Şubat tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan öğretim programlarından 30 ilköğretim programı saptanmıştır. İlköğretim programlarında kütüphane kullanımı, okuma ve araştırmaya yönlendirici ifadelerin olup olmadığı her programın öncelikle amaç, kapsam, vizyon ve yöntem daha sonra kazanım ve etkinlikler kısımlarından ayrıntılı olarak incelenmiştir. 30 ilköğretim programı değerlendirildiğinde yukarıda belirtilen kısımlarda kütüphane kullanımı, okuma ve araştırmaya yönlendirici ifadeler olmasına karşın, her ders için dengeli ve yeterli bir dağılım bulunmadığı vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Okul kütüphaneleri, Öğretim programları, İlköğretim, Eğitim sistemi, Türkiye

Tam Metin: PDF

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK