West Indies Universitesi (UWI) Mona Kampüsü’nde Tarım ve Gıda E-Kaynakların Kullanımı

Sasekea Yoneka HARRIS

Öz

UWI Mona Kampüsü’nde seçilmiş tarım ve gıda e-kaynaklarının kullanım analizi , öğrencilerin ve öğretim elemanlarının sadece küçük bir yüzdesi bu kaynaklardan yararlandığını göstermektedir.

Çalışmada sunulan istatistiki veriler; (a) İlgili e-kaynakların yüksek maliyeti; (b) yazarlar tarafından seçilen e-kaynakların değeri; (c) E-kaynakların şu anda içinde bulunduğumuz Web 2.0 çağının özelliklerini taşıması; (d) ve kalite kontrolü ve akreditasyon kurulu üyelerinin e-kaynak tedariğinde üniversitelerden beklentileri açılarından önem taşımaktadır. Bu e-kaynakların Web 2.0 çağının gerektirdiği özellikte olmasına karşın az kullanılması, tarım ve gıda bilimleri alanında dönem ödevlerini, ders materyallerini ve genel olarak yayınları acık bir şekilde etkilemektedir. Ayrıca, düşük kullanım UWI’de ilgili e-kaynakların sağlanmasında sürekliliği tehdit etmektedir. Bu araştırma UWI Mona Kampüsünde ilgili e-kaynakların mevcut kullanım durumu, derme yönetimi, araştırma verimi ve daha fazla kullanımı teşvik etmek için yapılması gerekenler üzerine genel bir bakış sağlamayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler

Tarım ve gıda e-kaynakları, West Indies Universitesi(UWI), E- kaynaklar

Tam Metin: PDF (English)

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK