19. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı’da Tıp Kütüphaneciliği’ne Dair Arşiv Belgelerinden Örnekler

Fatih RUKANCI

Öz

Çalışmada, 19. yüzyılda Osmanlılarda kurumsallaşmaya başlayan ve bu yüzyıl boyunca da büyük bir gelişim gösteren tıp eğitim-öğretiminin lokomotifi durumundaki Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kütüphanesi’ne bağış ve satın alma yoluyla temin edilen kitaplar ile farklı türdeki kaynaklara ilişkin arşiv belgeleri incelenmiştir. Bu arşiv belgeleri ait olduğu döneme ilişkin Osmanlı tıbbındaki batılılaşma hareketlerinin birer kanıtı niteliğinde iken diğer yandan Osmanlı Devleti’nin o dönemde tıp eğitimine ve dolaylı olarak da Avrupa’da tıp alanındaki bilimsel çalışmalara ne denli önem verdiğini ve ihtiyaç duyulan kitapların temini için gerekli yazışmaların yapıldığını da açıkça ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler

Tıp kütüphaneciliği; Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane; Tıp; Osmanlı Devleti; Derme geliştirme; Arşiv belgeleri

Tam Metin: PDF

DOI: 10.15612/BD.2014.413

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK