21.Yüzyılda Nijerya Kütüphaneleri ve Bilgi Okuryazarlığı: Nereden Nereye?

Akinniyi Ayobami ADELEKE

Öz

Bu çalışmada Nijerya Kütüphaneciler Derneği Online Forumuna üye olan kütüphaneciler araştırılarak Nijerya’daki kütüphanelerin bilgi okuryazarlığı durumları incelenmektedir. Araştırma için tasarlanan ankete yetmiş üç kütüphaneci yanıt vermiştir. Araştırma sonuçları bilgi okuryazarlığı kavramının halen oluşum aşamasında olduğunu ve diğer türdeki kütüphanelere nazaran akademik kütüphanelerde daha yaygın öğretildiğini göstermektedir. Benzer şekilde araştırma, bilgi okuryazarlığı programlarının kütüphanelerde düzenli bir şekilde uygulanamadığını ortaya koymaktadır. Bu çalışma araştırmanın bulgularına dayanarak Nijerya kütüphanelerinde bilgi okuryazarlığı programlarının durumunun iyileştirilmesi için önerilerde bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Bilgi okuryazarlığı; Nijerya kütüphaneleri; Kullanıcı eğitimi; Kütüphane kullanımı; Nijerya

Tam Metin: PDF (English)

DOI: 10.15612/BD.2015.444

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK