“Bilgi Çağı”nın Arşivcileri: Disiplinlerarası Gezginler

Mehmet TORUNLAR, Fahrettin ÖZDEMİRCİ

Öz

Teknolojinin dünyayı getirdiği nokta, bilgi çağının gerekleri, arşiv mesleğinin ve arşivcinin niteliğini de değiştirmiştir. Bugün arşiv bilimini tek bir katmanla tarif etmek, her hangi bir disiplinin altında yardımcı bir alanda toplamak, tek bir disiplinin sınırlarıyla çevrelemek mümkün değildir. Bulunduğumuz çağ itibariyle arşivci/bilgi-belge yöneticisi disiplinlerarası bir gezgindir. Kamusal ve özel hayatın pratikleri ve bilgi toplumunun dinamikleri bizlere arşivciliğin yardımcı bir faaliyet alanı değil, başlı başına önemli bir disiplin olduğunu gösteriyor. Arşivlerin olmadığı bir dünya anlamaz, bilmez, görmez, duymaz seyircilere sahip bir topluluğa benzetilebilir. Arşivler artık işi bitmiş, işlemden kalkmış belge topluluklarının alanı değil, bilgi yönetimine dayalı modern küresel hayatın, zenginlikten mahremiyete, güvenliğe ve kişisel haklara kadar her alanının vazgeçilmez işlevsel bir parçasıdır. Yöneticiler şunu çok iyi anlamalıdırlar ki, arşivcilik belgelerin dosyalanıp depolanması, istendiği zaman da önlerine getirilmesi demek değildir. Arşivciler de şunu bilmelidir ki, arşiv/bilgi-belge yönetimi birçok bilimsel disiplinin uygulamalarını, ilgi ve faaliyet alanlarını içerisinde barındıran ve her bilim dalına gerekli, aktivite olarak her toplumda, bilimsel, kişisel, kurumsal, toplumsal ve devletsel faaliyet alanları için yerine getirilen çok katmanlı bir bilimsel disiplindir. Bu çalışmada arşiv biliminin disiplinlerarası boyutuna dikkat çekilerek, arşivci/bilgi-belge yöneticilerinin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacağı düşünülen kitapların listesi sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler

Arşiv; arşivci; belge yönetimi; belge yöneticisi; arşivsel bilgi analizi; çoklu gerçeklikler

Tam Metin: PDF

DOI: 10.15612/BD.2014.458

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK