Arşivlerin Eğitim ve Kültür Hizmetleri

Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek

Öz

Bu çalışmada, 2014 yılında İshak Keskin tarafından yazılan "Arşivlerin Eğitim ve Kültür Hizmetleri" adlı kitabı tanıtılmaktadır. Yazar, arşivlerin eğitim ve kültür işlevlerini kuramsal düzeyde ve tüm yönleriyle ele almaktadır. Hem arşivciler hem de araştırmacılar için kapsamlı ve yararlı bilgiler sunan kitap, yedi bölümden oluşmaktadır: Birinci ve ikinci bölüm, arşivler, arşivlerin ana işlevleri ve arşivlerin eğitim ve kültür hizmetleri ile ilgilidir. Üçüncü, dördüncü ve beşinci bölümler, eğitim teorileri, kanıta dayalı eğitim ve bunların arşivlerle olan ilişkisinden bahsetmektedir. Altıncı bölüm, sosyal bilimler öğretiminde arşiv kaynaklarının kullanımı hakkındadır. Ve yedinci bölüm, gelişmiş ülkelerin arşivlerinin eğitsel ve kültürel faaliyetleri ve bu faaliyetlerin organizasyonu üzerinde durmaktadır. Yazarın üslubu, bilimsel, açık ve anlaşılırdır. Kullanılan kaynaklar güncel ve güvenilirdir. Kitap, Türkiye'de önemli bir literatür boşluğunu doldurmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Arşiv, Eğitim, Kültür, Hizmet

Tam Metin: PDF

DOI: 10.15612/BD.2017.619

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK