Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Eda Peri Erbas, Bülent Yılmaz

Öz

Hızla gelişen bilgi teknolojisi gençlerin okuma alışkanlıklarını etkilemektedir. Günümüzde gençlerin okuma alışkanlığı üzerine araştırmalar yapmak önemini korumaktadır. Türkçe literatürde okuma alışkanlığı ile ilgili özellikle kültürlerarası çalışmalara çok fazla rastlanmamaktadır. Bu çalışmada farklı coğrafyalarda yer almasına rağmen ortak bir kültüre sahip olan iki ülkede (Türkiye ve Azerbaycan) bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi (BDÜ) Azerbaycan Dili ve Edebiyatı (AZE) Bölümü son sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı KMÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile BDÜ Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlığı konusunda benzer ve farklı özelliklerinin hangi etkenlerden kaynaklandığını ortaya koymaktır. Araştırmada betimleme ve karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla her iki üniversiteden toplam 187 öğrenciye anket uygulanmıştır. Sonuçlar SPSS 21 istatistik programı üzerinden değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamına dâhil edilen iki bölüm öğrencilerine uygulanan anket ile elde edilen veriler arasında çeşitli açılardan yapılan karşılaştırmalarda Ki-Kare analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrenciler ders kapsamı dışında çoğunlukla ayda ortalama bir kitap okumaktadırlar. Her iki bölüm öğrencileri de kitap okumaktan orta düzeyde hoşlanmakta ve okuma alışkanlığı kazandırmanın bir öğretmen için kesinlikle önemli olduğunu düşünmektedirler. Bu bölümlerdeki öğrenciler okuma alışkanlığı kazandırma konusunda gerekli bilgi ve beceriye tamamen sahip olmadıklarını düşünmektedirler. Çalışmanın sonunda ilgili bölüm programlarına okuma alışkanlığı ile ilgili ders/içerik konulması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Okuma alışkanlığı, üniversite öğrencileri, Türk/Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümü

Tam Metin: PDF

DOI: 10.15612/BD.2019.725

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK