Üniversite Kütüphanelerinde Toplam Kalite Yönetimi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Örneği

Arzu Efe

Öz

Akademik kütüphanelerde toplam kalite yönetimi, özel arşivler ve efemera üzerine çalışmaları bulunan kütüphaneci Yasin Şeşen tarafından yazılan ‘Üniversite Kütüphanelerinde Toplam Kalite Yönetimi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Örneği’ başlıklı kitap, Seçkin Akademik ve Mesleki Yayıncılık tarafından 2018 yılında yayımlanmıştır. Kitap içeriği incelendiğinde; üniversite kütüphanelerinin tarihçesi, akademik kütüphanelerin hizmet kaliteleri, akademik kütüphanelerde toplam kalite yönetimi çalışmaları, üniversite kütüphanelerinde toplam kalite çalışmalarının yurtiçi ve yurtdışı örnekleri ve yansımaları, Türk kamu yönetiminde toplam kalite yönetimi çalışmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi örneği, Başkent Üniversitesi Kütüphanesi örneği, libqual kalite yönetim sistemi, servqual kalite yönetim sistemi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nde Kalite Temsilciliği ve ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sisteminin Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi üzerindeki getirilerine ilişkin hususların kapsamlı bir şekilde, genel literatür örnekleriyle birlikte değerlendirildiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Toplam Kalite Yönetimi, Akademik Kütüphaneler

Tam Metin: PDF

DOI: 10.15612/BD.2019.733

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK