Daldal, F. (2019). Türkiye’de Özel Arşiv Türü Olarak Bilet Efemeraları başlıklı kitabın değerlendirmesi, Y. Şeşen (Yazar).

Fatma Daldal

Öz

Kütüphane hizmetlerinin swot analizi ve toplam kalite yöntemleriyle ölçülmesi; akademik kütüphanelerde toplam kalite çalışmalarının geçmişi ve geleceği; kütüphanelerde sürekli gelişim felsefesi; belediye kütüphanelerinde stratejik yönetim ve stratejik planlama; özel arşivler; millet kıraathaneleri; kütüphanecilikte liderlik ve Türkiye’de bulunan bilet efemerası arşivleri üzerine çalışmaları bulunan Kütüphaneci Yasin Şeşen tarafından yazılan ve temeli Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Yüksek Lisans Programında hazırlanan Yüksek Lisans tezine dayanan Türkiye’de Özel Arşiv Türü Olarak Bilet Efemeraları başlıklı kitap 2019 yılında yayımlanmıştır. Kitap içeriği incelendiğinde; efemeranın tarihçesi, efemera çeşitleri, efemera koleksiyonları, bilet efemeraları, bilet efemeralarının nitelenmeleri, üst veri standartları, üst veri standartlarına göre biletlerin nitelenmesi, Dublin-Core üst veri standartının bilet efemeralarında kullanılmasının yurtiçi ve yurtdışı örnekleri ve yansımalarına ilişkin hususların kapsamlı bir şekilde, genel literatür örnekleriyle birlikte değerlendirildiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Kütüphane, Özel Arşiv, Efemera,

Tam Metin: PDF

DOI: 10.15612/BD.2019.770

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK