Kütüphane 2.0 Ortamında Tıp ve Sağlık Kütüphanecilerinin Teknik Yeterlilikleri / Yetkinlikleri

Joseph Marmol YAP

Öz

Bu çalışmada, Filipinler’deki Sağlık ve Tıp sektöründe çalışan kütüphanecilerin Kütüphane 2.0. konusunda   tutumlarını, algılarını ve deneyimlerini   saptamayı hedel emiştir. Bu araştırma ile kullanıcıların bilgilendirilmesinde ve eğitilmesinde, Kütüphane 2.0 uygulamalarının kullanımı, yaratımı ve adaptasyonu konularında  Sağlık ve Tip kütüphanecilerinin farkındalıkları doğrulanmış ve görülen eksiklikler belirlenmiştir. Araştırmada, MAHLAP (Medical and Health Librarians Association) veya diğer kütüphaneler tarafından düzenlenen önceki seminerlerden kütüphanecilerin gelişen teknolojiler ve Web 2.0. uygulamaları konularında, sağlık kütüphanecileri için belirlenen teknik yeterlilik göstergeleri ışığında, bilgi edinip edinmedikleri değerlendirilmiştir.

Araştırma kapsamında 43 Sağlık ve Tıp Kütüphanecisi örneklem olarak seçilmiştir. Çalışma kapsamında İki farklı anket uygulanmıştır. İlk olarak Filipin Sağlık ve Tip Kütüphanecileri Derneği (Medical and Health Librarians Association) çalışanları ve daha sonra 2009 yılı MAHLAP üyesi olan Sağlık ve Tip kütüphanecileri incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda, Filipinler’deki sağlık ve tıp kütüphanecilerinin teknik yeterlilikleri/kapasiteleri ve modern kütüphane kullanıcıları ve hizmetleri ile alakalı bilgi ve becerilerin geliştirilmesini kapsayan ulusal düzeyde personel geliştirme programının önemi üzerine bir taslak ortaya koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Tıp kütüphanecileri; Kütüphane 2.0; Teknik yeterlilikler

Tam Metin: PDF (English)

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK