Cilt 8, Sayı 1 (2007)

İçindekiler

Hakemli Makaleler

Üniversite Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler ve Başkent Üniversitesi Kütüphanesi PDF
Nermin Gül ÇAĞLAR, Bülent YILMAZ 1-29
Bilgi ve Belge Hizmetlerinde Mükemmeli Yakalamak: Örnekedinme PDF
Mesut KURULGAN 30-48
Kavram Tabanlı Bilgi Geri Getirim Yaklaşımı PDF
Hayri SEVER, Fuat AKAL, Güven KÖSE 49-75
Türk Kütüphaneciliğinin Kişisel, Kurumsal ve Entelektüel Bilgi Birikimini Derleme Çalışmaları ve Elektronik Erişim Olanakları PDF
Mehmet TOPLU 76-98
Haberin Geleceği: Gazetelerle İlgili Bilgi Hizmetlerinin Yapılanması ve Kullanımı PDF
H. İnci ÖNAL 99-122

Görüşler

Web 2.0. Örgütlerde Etkili Bir Şekilde Kullanılabilir mi? PDF (English)
Alan GILCHRIST 123-139
Web 2.0. Örgütlerde Etkili Bir Şekilde Kullanılabilir mi? PDF
Mustafa SAĞSAN 140-154
Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneciliğinde Ulusal ve Uluslararası Dernek Oluşumları PDF
Güssün GÜNEŞ 155-166
Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi: Bilgiyi Hayata Dönüştüren Kütüphane PDF
Özden DEMİRCİOĞLU 167-173

Tanıtım & Eleştiri

Hüzünleri Taşıdım, Sevinçleri Yaşadım: Anılar PDF
Hasan Işın DENER 174-176
Eşekle Gelen Aydınlık: Mustafa Güzelgöz Kitabı PDF
Nevzat ÖZEL 177-178
Bilgi Toplumu Stratejisi (2006–2010) PDF
M. Tayfun GÜLLE 179-180
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık–2006: 17 Kasım 2006 TÜBİTAK-Ankara. PDF
Bülent YILMAZ 181-182
Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık–2006: 1. Ulusal Kurultay Bildirileri. Ankara Kasım 2006 TÜBİTAK Ankara. PDF
Bülent YILMAZ 183-184
Türkiye Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergi Rehberi–2007 PDF
Aytaç YILDIZELİ 185

Haberler

Haberler PDF
Bilgi Dünyası 186-189

Mesleki Toplantılar

Mesleki Toplantılar PDF
Bilgi Dünyası 190-191

Yayın Politikası

Yayın Politikası PDF
Bilgi Dünyası 199-202

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK