Cilt 7, Sayı 1 (2006)

İçindekiler

Hakemli Makaleler

Türkiye’de Basımcılık ve Yayıncılık Bilgi Hizmetlerine Etkisi: Tarihsel Araştırma PDF
H. İnci ÖNAL 1-22
Bilgi Politikası ve Bilgi Ekonomisi: Verimlilik, İstihdam, Büyüme ve Kalkınma PDF
Özgür UÇKAN 23-48
İstatistik Bilgi Sistemleri ve SESRTCIC Örneği PDF
Aslı GÜVELİ 49-62
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphaneleri’nde Kataloglamada Uyumun Ölçülmesi PDF
Doğan ATILGAN, Özlem BAYRAM 63-76
Halk Kütüphanelerinde Koleksiyon Seçimi PDF
Dilek KÖPRÜLÜ 77-88

Görüşler

Kaynağınızdan Daha İyi Randıman Almak için Pazarlama PDF (English)
Zuzana HELINSKY 89-103
Kitap İndeksleri PDF
Meral ALAKUŞ 104-113
Sosyal Bilimciler için Word’de “Dizin” Hazırlama PDF
Selçuk ÇIKLA 114-120
Sayısal İmza ve Elektronik Belge Yönetimi PDF
Kemal ERMİŞ 121-146
T.C. Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi PDF
Muharrem YILMAZ 147-151

Tanıtım & Eleştiri

Tarihçilerin Kutbu: ‘Halil İnalcık Kitabı’ -Bir Kitap/Bir İndeks/Bir Eleştiri- PDF
Meral Alakuş 152-156
Dijital Belge Yönetimi: Dijital Belgelerin Üretimi, Yönetimi ve Korunması için Rehber PDF
Asiye Kakırman YILDIZ 157-158
Bilgi Merkezlerinde Toplam Kalite Yönetimi PDF
Nazan ÖZENÇ UÇAK 159-160

Haberler

Haberler PDF
Bilgi Dünyası 161-164

Mesleki Toplantılar

Mesleki Toplantılar PDF
Bilgi Dünyası 165-166

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK