Cilt 3, Sayı 1 (2002)

İçindekiler

Hakemli Makaleler

Üniversite Kütüphanelerinde Bilgi Hizmetlerinin İnternet Aracılığıyla Pazarlanması PDF
Umut AL 1-11
Kütüphane Kullanıcılarının Erişim Örüntülerinin Keşfi PDF
Hidayet TAKÇI, İbrahim SOĞUKPINAR 12-26

Görüşler

Pamukkale Üniversitesi Merkez Kütüphanesi: Gelişimi, Hizmetleri ve Hedefleri PDF
Hasan ATMACA 27-33

Bildiriler

I.Ulusal Tıbbı Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu 19-20 Eylül 2002 - Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, İstanbul PDF
Aytaç YILDIZELİ 34-35
Açılış Konuşması PDF
Adile GÜNDEN 36-37
Türkiye'de Sağlık Alanında Araştırma ve Yayın PDF
İ.Haluk GÖKÇORA 38-44
Türk Tıp Dizininin Türk Enformasyon Sistemine Katkıları PDF
Aytaç YILDIZELİ, Sibel TABANLIOĞLU 45-60
Science Citation Index'de Atıf Alan Türkiye Kaynaklı Dergiler PDF
Vildan BARIŞ ÖRKMEZ, Lale BOZ, Ayşen KÜYÜK 61-67
Tıp Süreli Yayıncılığında Bir İlk= Elektronik Dergi (KBB-Forum) www.kbb-forum.net PDF
Orhan YILMAZ, İrfan YORULMAZ 68-75
Enformasyonistlik Mesleği Önerisi PDF
Nazlı ALKAN 76-92
Yirmibirinci Yüzyılda Tıp Kütüphanecilerinin Değişen Rolleri PDF
Sevinç UŞEN 93-99
Türkiye'de Biyomedikal Yayınlarda Asitsiz Kağıt Kullanımı: Bir Karşılaştırma PDF
Güssün GÜNEŞ, Bahattin GÜRBOY 100-111
Biyomedikal Mühendislik Hizmetleri İçin Bilgi Destek Sisteminin Kurulması PDF
Emine Meral INELMEN, Erol INELMEN, Guiseppe SERGI 112-120
Dişhekimliğinde Bilişim ve İnternet PDF
Huriye ÇOLAKLAR 121-133
Türkiye İlaç Endüstrisi ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Dokümantasyon Merkezi PDF
Nurtan BULUTLUGİL 134-139

Tanıtım & Eleştiri

Arama Motorlarında Performans Değerlendirme (Kitap Tanıtımı) PDF
M.Tayfun GÜLLE 140-142

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK