Cilt 8, Sayı 2 (2007)

İçindekiler

Hakemli Makaleler

2004 İlköğretim Programı'nda Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıklarına İlişkin Öğretmen Görüşleri PDF
Asiye Şermin DENGİZ, Bülent YILMAZ 203-229
Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar PDF
Özgür KÜLCÜ 230-279
Kurumsal Bilginin Stratejik Planlama Sürecinde Kullanılması: Bir İlçe Belediyesi Örneği PDF
Berat Bir BAYRAKTAR, Asiye Kakırman YILDIZ 280-296

Görüşler

İran ve Türkiye Dergilerinde Kendine Atıf Yapma Eğilimleri PDF
Mohammad Hossein BİGLU 297-309
Hemşirelik Alanında Güçlü Bir Bilgi Merkezi: Koç Üniversitesi HemşirelikYüksek Okulu Kütüphanesi PDF
Güssün GÜNEŞ 310-313

Tanıtım & Eleştiri

Türkiye Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergi Rehberi-2007 PDF
Selahattin ÖZTÜRK 314-325
Adile Günden Anısına Armağan: ÜNAK’03 Bildiriler, Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu Ankara, 25-26 Eylül 2003. PDF
Nazan Özenç UÇAK 326-328
Kâğıda İşlenen Uygarlık: Kâğıdın Tarihi ve İslam Dünyasına Etkisi PDF
Nevzat ÖZEL 329-331
İskenderiye Kütüphanesi/ Antik Dünya’nın Öğrenim Merkezi PDF
M. Tayfun GÜLLE 332-333
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık–2007: 19 Ekim 2007 TÜBİTAK-Ankara. PDF
Nevzat ÖZEL 334-335

Haberler

Haberler PDF
Bilgi Dünyası 336-342

Mesleki Toplantılar

Mesleki Toplantılar PDF
Bilgi Dünyası 343-345

Yayın Politikası

Yayın Politikası PDF
Bilgi Dünyası 357-360

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK