Cilt 14, Sayı 1 (2013)

İçindekiler

Hakemli Makaleler

Açık Ders Malzemelerine Genel Bakış: Türkiye Bilimler Akademisi Örneği PDF
Umut AL, Orçun MADRAN 1-16
Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Düşünce Özgürlüğüne İlişkin Tutumları PDF
Selda EKİCİ, Bülent YILMAZ 17-36
Tıp Akademisyenlerinin Kanıta Dayalı Bilgi Gereksinimleri ve Bilgi Arama Davranışları PDF
Eda KÖSE UYSAL, Nazan ÖZENÇ UÇAK 37-61
Bilgi Erişim Platformu Olarak Bulut Bilişim: Riskler ve Hukuksal Koşullar Üzerine Bir İnceleme PDF
Türkay HENKOĞLU, Özgür KÜLCÜ 62-86
Bilgi Merkezlerinde Bilgi Güvenliği Farkındalığı: Ankara'daki Üniversite Kütüphaneleri Örneği PDF
Semanur ÖZTEMİZ, Bülent YILMAZ 87-100
Ödünç Verme Hizmetlerinde iPad: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği PDF
Mithat ZENCİR, Kamil YEŞİLTAŞ 101-113
Erasmus Öğrenci Hareketliliği İle Anadolu Üniversitesi'ne Gelen Öğrencilerin Kütüphane Memnuniyet Düzeyleri PDF
Mesut KURULGAN, Halime ATIL YÖRÜ 114-140
West Indies Universitesi (UWI) Mona Kampüsü’nde Tarım ve Gıda E-Kaynakların Kullanımı PDF (English)
Sasekea Yoneka HARRIS 141-162

Görüşler

Kadın Kütüphaneciler: Toplumsal Cinsiyet Sorunları = Female Librarians: Gender Issues PDF
Murat YILMAZ 163-171
Teknolojinin Kütüphanelere Etkisi: Bilgi Kaynakları Açısından Bir Yaklaşım PDF
Ömer DALKIRAN 172-190
Öğrenci Çalışmalarında Ağ Ortamı olarak Bulut Bilişim PDF (English)
Dominik Mirosław PIOTROWSKI 191-198
Sosyal Girişimcilik Boyutunda Kütüphaneler PDF
Ece HELVACIOĞLU 199-203

Tanıtım & Eleştiri

Kent Hafıza Merkezleri: Kent İhtisas Kütüphaneleri, Kent Arşivleri ve Kent Müzeleri Sempozyumu, 26-27 Mart 2010, Erciyes Üniversitesi: bildiriler ve tartışmalar kitabı PDF
Ömer DALKIRAN 204-205
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 2012 10. Ulusal Sempozyum PDF
Sibel TABANLIOĞLU 206

Yayın Politikası

Yayın Politikası PDF
Bilgi Dünyası 207-214

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK