Cilt 14, Sayı 2 (2013)

İçindekiler

Hakemli Makaleler

İnternet Erişim Özgürlüğünün Kısıtlanması: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Türkay HENKOĞLU, Bülent YILMAZ 215 - 239
Arşivlerde Anonimlik Sorunu: Bir Literatür Değerlendirmesi PDF (English)
Emily ROSS 240 - 250
Kurumsal Bilgi Sistemleri İçerisinde Belge Yönetimi: Türkiye’deki Kamu Üniversitelerinde Gerçekleştirilen Uygulamalara Yönelik Bir Durum Analizi PDF
Özgür KÜLCÜ, Tolga ÇAKMAK, Nevzat ÖZEL 251 - 269
Çok Kültürlü Toplumlarda Bilgi Okuryazarlığı Aracılığıyla Sosyal Bütünleşmenin Artırılması PDF (English)
Esin Sultan OĞUZ, Serap KURBANOĞLU 270 - 290
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıkları Üzerine Betimsel Bir Araştırma: Dicle Üniversitesi Örneği PDF
Murat YALMAN, Erdost ÖZKAN, Tamer KUTLUCA 291 - 305
Eğitimi Gerçekleştirmek: Öğretim Programlarında Okul Kütüphanelerinin Yeri PDF
Hatice İnci ÖNAL, Özlem ŞENYURT TOPÇU 306 - 328
e-Devlet Kapsamında Kurumsal Bilgi Sistemlerinin Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği PDF
Şahika EROĞLU, Özgür KÜLCÜ 329 - 357
Kavram Haritalarının Bilgi Arama Süreçlerinde Kullanılması PDF
Nermin ÇAKMAK, Engin BAYSEN 358 - 372
Üniversite Hastaneleri Çalışanlarının Kalite Anlayışı ve Kalite Çalışmalarında İletişimin Önemi: Bir Uygulama Örneği PDF
Huriye ÇOLAKLAR, Fatma BOZKURT DEMİRDAĞ 373 - 387
Hindistan Tarafından Yönetilen Keşmir Anlaşmazlık Bölgesi’nde Siyasi Karışıklık ve Eğitimle İlgili Elektronik Kaynakların Kullanımı: Siyasi Analiz Aracı Olarak Log Analizleri PDF (English)
Sumeer GUL, Samrin NABI, Samina MUSHTAQ, Tariq Ahmad SHAH, Suhail AHMAD 388 - 399

Görüşler

Kütüphane Geçidi: Değişim Temsilcileri Olarak Kütüphane Çalışanları PDF (English)
Jurgita RUDŽIONIENĖ, Ina PUZAKINAITĖ, Eglė AUDZEVIČIŪTĖ 400 - 409
“Citation Style Language” Uygulaması: APA Kaynak Gösterme Biçiminin Türkçeye Adaptasyonu PDF
Kasım BİNİCİ 410 - 420
Ortak Çalışma ve Ekip Bilimi: Teoriden Pratiğe PDF
Lale ATASEVEN, Remziye YILMAZ 421 - 440

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK