Cilt 13, Sayı 1 (2012)

İçindekiler

Editörden

Baş Editör’den PDF
Aytaç YILDIZELİ VI-VII

Hakemli Makaleler

Bir Akademik Çevrede Uzman ve Deneyimsiz Kullanıcıların Etiketleme Davranışlarının Boyutları PDF (English)
Sonja ŠPIRANEC, Mislav BOROVAC 1-16
Bibliyografik Verilerin İşlenmesinde Yenilikçi Yaklaşımlar: Semantik Web’e Doğru PDF (English)
Iryna SOLODOVNIK 17-56
Türkiye’nin Bilim-Teknoloji Politikalarında Kütüphane Kurumuna Yaklaşım PDF
Bülent YILMAZ, Ömer DALKIRAN 57-81
Enformasyon Yönetimi Sistemi Tasarımının Üretim Yapan İşletmelerde Faaliyet Temelli Maliyet Muhasebesi İçin Önemi PDF
Benhür SATIR 82-92
Görme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Erişim Sorunları Üzerine Yapılmış Bir Araştırma PDF
Aynur AYDIN 93-116
Dijital Kütüphane Ortamında Bilgi Güvenliği Sorunları: Literatür Değerlendirmesi PDF (English)
Audrey ANDAY, Enrico FRANCESE, Hugo C. HUURDEMAN, Muharrem YILMAZ, Dydimus ZENGENENE 117-137
Okul Kütüphanecilerinin Görüşlerine Göre Okul Kültürü Değerlendirmesi PDF
H. İnci ÖNAL, Selda EKİCİ 138-164
Türkiye’de Yayın Göçü: Web of Science ve ULAKBİM Ulusal Veri Tabanlarında İndekslenen Yayınlar Üzerine bir İnceleme PDF
Kasım BİNİCİ 165-181
İran Tebriz Üniversitesinde Temel Bilimler Bölümleri Tarafından Hazırlanan Tezlere Yönelik Bir Atıf Analizi PDF
Jahangir GHOLIPOUR 182-193
Endüstriyel Enformasyonun Kıbrıs Türk Endüstrisiyle Buluşması: Farkındalık ve Gereksinme Düzeyi PDF
Ayşe OKTAN 194-225
Kurumsal Bilgi Kaynağı Olarak E-posta Yönetim Sistemleri PDF
Özgür KÜLCÜ 226-248

Görüşler

Bilginin Düzenlenmesi Üzerine PDF (English)
Alan GILCHRIST 249-256
Kırgız Kütüphane Topluluğu – Gelişim İçin İşbirliği: Yeni Fırsatlar ve Uygulamalar PDF (English)
Sania BATTALOVA 257-266

Arşiv Kayıtlarından

TÜRDOK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Dokümantasyon Merkezi) PDF
Bilgi Dünyası 267-296
20 Yılda TÜRDOK 1966 - 1986 PDF
Bilgi Dünyası 297-335
TÜRDOK Tarihçesi PDF
Bilgi Dünyası 336-337
TÜRDOK Düşü ve Gerçeği PDF
Bilgi Dünyası 338-339
TÜRDOK Masalı: ULAKBİM Bir Zombi mi? PDF
Bilgi Dünyası 340-341
TÜRDOK PDF
Bilgi Dünyası 342-344
TÜRDOK Çalışmalarına Kronolojik Bir Bakış PDF
Bilgi Dünyası 345-351
TÜRDOK PDF
Bilgi Dünyası 352-356

Tanıtım & Eleştiri

Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık - 2011 TÜBİTAK- Ankara, 24 Aralık 2011 PDF
Canan ERGÜN 357
ÜNAK ’09 Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve Tehditler Sempozyumu. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul 01-02 Ekim 2009: Bildiriler PDF
Canan ERGÜN 358-359
Akademik Yazım İhlalleri PDF
Serdinç KAYA 360

Haberler

Haberler PDF
Bilgi Dünyası 361-363

Mesleki Toplantılar

Mesleki Toplantılar PDF
Bilgi Dünyası 364-367

Yayın Politikası

Yayın Politikası PDF
Bilgi Dünyası 368-375

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK