Cilt 11, Sayı 1 (2010)

İçindekiler

Hakemli Makaleler

Arşivcilikte Genel Tasnif Sistemi ve Bileşenleri PDF
Fatih RUKANCI, Hasan KOÇ 1-21
Belge Yönetimi Kapasite Değerlendirme Sistemi: Bir Uygulama Örneği Olarak Türkiye Kızılay Derneği PDF
Özgür KÜLCÜ, Hande UZUN KÜLCÜ 22-48
Ankara’daki Üniversite ve Halk Kütüphanelerinde Çalışan Kütüphanecilerin İş Doyumları Üzerine Bir Araştırma PDF
Bülent YILMAZ, Şelale KORKUT, Eda KÖSE 49-80
Ankara’daki Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler PDF
Şenol KARADENİZ 81-100
Tarihsel Değişim Sürecinde Yaşam Boyu Öğrenme ve Okuryazarlık: Türkiye Deneyimi PDF
İnci ÖNAL 101-121
Kurumsal Açık Arşivlerin Etkin Kullanımı: Türkiye’deki Bilimsel Elektronik Yayıncıların Görüşleri PDF
Korhan Levent ERTÜRK, M. Emin KÜÇÜK 122-139
Küresel Krizin Aşılmasında Alternatif Bir Yol: Sosyal Sermayede Enformasyon Edinimi ve Kullanım Kapasitesi PDF
Mustafa SAĞSAN, Recep YÜCEL, Cenk SÖZEN 140-154
Kütüphanelerde Performans Ölçümü: IFLA Performans Ölçütlerinin Değerlendirilmesi PDF
Asiye KAKIRMAN YILDIZ 155-169

Görüşler

Akıllı Bilgi Erişim, Akıllı Araçlar ve Onları Destekleyen Standartlar İste PDF (English)
Alan GILCHRIST 171-177
Görme Engelliler ve Kütüphanecilik Hizmetleri PDF
Tülin SAĞLAMTUNÇ 178-191
Türkiye’de Hukuk Bilgisine Erişim PDF
Pervin DEDELER BEZİRCİ 192-218

Tanıtım & Eleştiri

İTO Bilgi Merkezi ve Uluslararası Ticari Sınıfl andırma Sistemi PDF
Tolga ÇAKMAK 219-220
Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi / İşlemleri (BEYAS) El Kitabı PDF
Nevzat ÖZEL 221-222
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2009 PDF
Sibel TABANLIOĞLU 223-224
Web 2.0’ı Keşfetmek: İkinci Nesil İnternet Araçları-Bloglar, Vikiler, Ağ Yapıları, Sanal Sünyalar ve Dahası PDF
Muharrem YILMAZ 224-225
Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü PDF
Nevzat ÖZEL 225-226

Haberler

Haberler PDF
Bilgi Dünyası 227-230

Mesleki Toplantılar

Mesleki Toplantılar PDF
Bilgi Dünyası 231-234

Yayın Politikası

Yayın Politikası PDF
Bilgi Dünyası 235-242

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK