Cilt 11, Sayı 2 (2010)

İçindekiler

Hakemli Makaleler

Elektronik Kütüphane Hizmetlerinin Öğretim Elemanları Tarafından Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörler: Anadolu Üniversitesi Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma PDF
Mesut KURULGAN, F. Zeynep ÖZATA 243-262
Türkiye’nin Bilgi Toplumu Politikasında Kütüphane Kurumuna Yaklaşım PDF
Bülent YILMAZ 263-289
Belge Yönetiminde Yeni Fırsatlar: Dijitalleştirme ve İçerik Yönetimi Uygulamaları PDF
Özgür KÜLCÜ 290-331
Başlangıcından Bugüne Bilgi Dünyası Dergisi'nin Bibliyometrik Profili PDF
Zehra TAŞKIN, Tolga ÇAKMAK 332-348
Bilgibilim Alanında Kendine Atıf Üzerine Bir Çalışma PDF
Umut AL, İrem SOYDAL 349-364
Bilgi Teknolojileri ve Hastane Bilgi Sistemleri Kullanımı: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma PDF
Oğuz IŞIK, Mahmut AKBOLAT 365-389
Tebriz Üniversitelerindeki Öğretim Üyelerinin Bilgi Arama Davranışları ve Bilgi-İletişim Teknolojilerinin Bu Davranışlar Üzerindeki Etkisi PDF (English)
Torab NAJJARI 390-407
İlk ve Ortaöğretim Okullarında Belge Yönetimi Programları ve Türkiye’deki Durum PDF
Deniz TÜMER, Özgür KÜLCÜ 408-443
Düşünce Özgürlüğü ve Kütüphaneler: Nicel Bir İnceleme PDF (English)
Hamid DARVISH 444-449

Görüşler

Türk Kütüphaneciler Derneği’nin 60.Yılı: XVI. Dönem / 24 Eylül 1994 – 27 Eylül 1996 (Bazı Çağrışımlarla) PDF
Hasan DUMAN 450-458
İstanbul’da Okul Kütüphaneleri PDF (English)
Sevim MCCUTCHEON 459-470

Tanıtım & Eleştiri

IFLA Public Library Service Guidelines 2.Gözden Geçirilmiş Basım PDF
Muharrem YILMAZ 471-472
Bilgi Yönetimi Disiplini ve Uygulamaları (Kamu Kurumundan Örneklerle) PDF
Muharrem YILMAZ 473-474

Haberler

Haberler PDF
Bilgi Dünyası 475-477

Mesleki Toplantılar

Mesleki Toplantılar PDF
Bilgi Dünyası 478-480

Yayın Politikası

Yayın Politikası PDF
Bilgi Dünyası 489-496

Dizin

Dizin PDF
Bilgi Dünyası 481-488

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK