Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 19, Sayı 1 (2018) Local Journals and Misleading Metrics: A Quantitative Analysis of Publication Activity of LIS PhD Students in Ukraine Öz   PDF (English)
Serhii Nazarovets, Maryna Nazarovets
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı’da Tıp Kütüphaneciliği’ne Dair Arşiv Belgelerinden Örnekler Öz   PDF
Fatih RUKANCI
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012) 20 Yılda TÜRDOK 1966 - 1986 Öz   PDF
Bilgi Dünyası
 
Cilt 8, Sayı 2 (2007) 2004 İlköğretim Programı'nda Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıklarına İlişkin Öğretmen Görüşleri Öz   PDF
Asiye Şermin DENGİZ, Bülent YILMAZ
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008) 2004-2006 Yılları Arasında Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Kullanımı ve E-Devlet Uygulamaları ile İlgili bir Değerlendirme Öz   PDF
Hakan ANAMERİÇ
 
Cilt 7, Sayı 2 (2006) 21. Yüzyıla Girerken Bir Bilgi Kurumu Olarak Müze Öz   PDF
N. Hanzade URALMAN
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015) 21.Yüzyılda Nijerya Kütüphaneleri ve Bilgi Okuryazarlığı: Nereden Nereye? Öz   PDF (English)
Akinniyi Ayobami ADELEKE
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011) 43. Kütüphane Haftası VEKAM İhtisas Kütüphaneleri Paneli Ankara, 29 Mart 2007: Bildiriler Ayrıntılar   PDF
Alev AYAOKUR
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011) 44. Kütüphane Haftası, Geçmişten Geleceğe Kitabın Serüveni, VEKAM, Ankara, 4 Nisan 2008: Bildiriler Ayrıntılar   PDF
Alev AYAOKUR
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011) 45. Kütüphane Haftası Türkiye’de Arşivler ve Arşivcilik Uygulamaları, VEKAM, Ankara, 2–3 Nisan 2009: Bildiriler Ayrıntılar   PDF
Alev AYAOKUR
 
Cilt 14, Sayı 1 (2013) Açık Ders Malzemelerine Genel Bakış: Türkiye Bilimler Akademisi Örneği Öz   PDF
Umut AL, Orçun MADRAN
 
Cilt 19, Sayı 1 (2018) Açık Devlet Yaklaşımında Açık Devlet Verisi: Belge Yönetimi Kapsamında Bir Değerlendirme Öz   PDF
Şahika Eroğlu
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002) Açılış Konuşması Ayrıntılar   PDF
Adile GÜNDEN
 
Cilt 8, Sayı 2 (2007) Adile Günden Anısına Armağan: ÜNAK’03 Bildiriler, Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu Ankara, 25-26 Eylül 2003. Ayrıntılar   PDF
Nazan Özenç UÇAK
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011) Akademik Dergiler, Editörlüğü İlgilendiren Sorunları ve “Bilgi Dünyası” Öz   PDF
Aytaç YILDIZELİ
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011) Akademik Kütüphanelerin Dışsal Çevresi ve Yöneticilerin Çevresel Taramaları Öz   PDF (English)
Fahimeh BABALHAVAEHI, Mohammad Reza FARHADPOOR
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012) Akademik Yazım İhlalleri Ayrıntılar   PDF
Serdinç KAYA
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015) Akademisyenlerin Türkiye’de Internet Sansürüne Yönelik Yaklaşımları: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Örneği Öz   PDF
Şahika EROĞLU, Bülent YILMAZ
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011) Akıl ve Yürek: Bir Cumhuriyet Kadını, Jale Baysal’ın Tanıklığı Ayrıntılar   PDF
Güssün GÜNEŞ
 
Cilt 11, Sayı 1 (2010) Akıllı Bilgi Erişim, Akıllı Araçlar ve Onları Destekleyen Standartlar İste Öz   PDF (English)
Alan GILCHRIST
 
Cilt 10, Sayı 1 (2009) Amerika Birleşik Devletleri’nde Kamu Politikaları ve Halk Kütüphanelerinin Erken Okuma-Yazma İşlevi ile İlişkisi Öz   PDF
Arif YILMAZ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006) Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphaneleri’nde Kataloglamada Uyumun Ölçülmesi Öz   PDF
Doğan ATILGAN, Özlem BAYRAM
 
Cilt 11, Sayı 1 (2010) Ankara’daki Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler Öz   PDF
Şenol KARADENİZ
 
Cilt 11, Sayı 1 (2010) Ankara’daki Üniversite ve Halk Kütüphanelerinde Çalışan Kütüphanecilerin İş Doyumları Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Bülent YILMAZ, Şelale KORKUT, Eda KÖSE
 
Cilt 7, Sayı 2 (2006) Antik Çağın En Önemli Yazı Malzemesi: Papirüs Öz   PDF
Mehmet ATILGAN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002) Arama Motorlarında Performans Değerlendirme (Kitap Tanıtımı) Ayrıntılar   PDF
M.Tayfun GÜLLE
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014) Araştırma Görevlilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerileri ve Eğitim Gereksinimleri: Ankara Üniversitesi Örneği Öz   PDF
Nevzat ÖZEL
 
Cilt 11, Sayı 1 (2010) Arşivcilikte Genel Tasnif Sistemi ve Bileşenleri Öz   PDF
Fatih RUKANCI, Hasan KOÇ
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013) Arşivlerde Anonimlik Sorunu: Bir Literatür Değerlendirmesi Öz   PDF (English)
Emily ROSS
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011) Arşivlerde Çalışanların Hizmet İçi Eğitim Gereksinimleri Öz   PDF
Şerife Sinem KANAR
 
Cilt 18, Sayı 2 (2017) Arşivlerin Eğitim ve Kültür Hizmetleri Öz   PDF
Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek
 
Cilt 5, Sayı 1 (2004) Atıf Analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Tezlerinde Atıf Yapılan Kaynaklar Öz   PDF
Umut AL, Yaşar TONTA
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011) Atıf Dizinlerindeki Türkiye Adresli Dergiler Üzerine Bir Değerlendirme Öz   PDF
Umut AL, İrem SOYDAL
 
Cilt 4, Sayı 2 (2003) Avrupa Birliği Bilgi ve Kültür Politikaları İçinde Kütüphanelerin Rolü Öz   PDF
Başak BULGUN
 
Cilt 10, Sayı 1 (2009) Avrupa Dokümantasyon Merkezleri: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Örneği Öz   PDF
Pervin DEDELER BEZİRCİ
 
Cilt 10, Sayı 2 (2009) Avrupa Kültür Başkentleri, Kütüphaneleri ve İstanbul 2010 Öz   PDF
Serdar KATİPOĞLU
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011) Baş Editör’den Ayrıntılar   PDF
Aytaç YILDIZELİ
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012) Baş Editör’den Ayrıntılar   PDF
Aytaç YILDIZELİ
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010) Başlangıcından Bugüne Bilgi Dünyası Dergisi'nin Bibliyometrik Profili Öz
Zehra TAŞKIN, Tolga ÇAKMAK
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010) Başlangıcından Bugüne Bilgi Dünyası Dergisi'nin Bibliyometrik Profili Öz   PDF
Zehra TAŞKIN, Tolga ÇAKMAK
 
Toplam 468 ögeden 1 - 40 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK