Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 10, Sayı 2 (2009) Türkiye’de İnternet Yasakları Öz   PDF
Eduard Alan BULUT
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011) Türkiye’de Kamu Kurumlarında Elektronik Belge Yönetimi: Mevcut Durum Analizi ve Farkındalığın Artırılması Çalışmaları Öz   PDF
Hamza KANDUR
 
Cilt 10, Sayı 1 (2009) Türkiye’de Kültür Politikası ve Kütüphane Ayrıntılar   PDF
Nevzat ÖZEL
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012) Türkiye’de Kültürel Bellek Kurumlarındaki Dijitalleştirme Çalışmalarının Düşünce Özgürlüğü Bağlamında Değerlendirilmesi Öz   PDF
Tolga ÇAKMAK, Bülent YILMAZ
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Türkiye’de Telif Hakları İhlalleri: Yargıtay Kararları Çerçevesinde Bir Değerlendirme Öz   PDF
Metin TURAN, Bülent YILMAZ
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012) Türkiye’de Yayın Göçü: Web of Science ve ULAKBİM Ulusal Veri Tabanlarında İndekslenen Yayınlar Üzerine bir İnceleme Öz   PDF
Kasım BİNİCİ
 
Cilt 4, Sayı 2 (2003) Türkiye’de Yayınlanan Akademik Dergilerin Niteliklerindeki Zaman İçerisindeki Değişim Nedenleri: Sağlık, Sosyal ve Teknik Bilim Alanlarında Yayınlanan Dergiler Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Nazmi KOZAK
 
Cilt 20, Sayı 2 (2019) Türkiye’de Yönetim Bilişim Sistemleri Alanındaki Tezlerin Atıf Analizi Öz   PDF
Halise Şerefoğlu Henkoğlu, Mustafa Can Mizanalı, Sinem Barutcu
 
Cilt 20, Sayı 1 (2019) Türkiye’deki Halk Kütüphanelerinin Derme Geliştirme Politikaları Açısından Değerlendirilmesi Öz   PDF
Emine Cengiz, Özgür Külcü, Bülent Yılmaz
 
Cilt 19, Sayı 2 (2018) Türkiye’deki Yağmacı Dergiler: Beall Listesi Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Sümeyye AKÇA, Müge Akbulut
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) Türkiye’deki Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Araştırma Eğilimleri: 1996-2011 Yılları Yaşam Bilimleri Veri Tabanı Yayınlarının Bibliyometrik Analizi Öz   PDF
Can BESİMOĞLU
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010) Türkiye’nin Bilgi Toplumu Politikasında Kütüphane Kurumuna Yaklaşım Öz   PDF
Bülent YILMAZ
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012) Türkiye’nin Bilim-Teknoloji Politikalarında Kütüphane Kurumuna Yaklaşım Öz   PDF
Bülent YILMAZ, Ömer DALKIRAN
 
Cilt 10, Sayı 2 (2009) Türkiye’nin Göreli Atıf Etkisi Üzerine Bilimetrik Bir Çalışma Öz   PDF
Umut AL
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003) Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi-ULAKBIM Öz   PDF
Serpil YETKİN
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011) Ulusal Bilgi Ağı Raporu 1982 Öz   PDF
Aynur ERTUNÇ
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011) Ulusal Bilgi Dizgesi Kütüphanecilik Çalışma Grubu Raporu (1984) Öz   PDF
Bilgi Dünyası
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012) Ulusal Bilgi Merkezi Önerisi Öz   PDF
Bilgi Dünyası
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011) ÜNAK ’07 Sayısal Dünyada Yeni Paradigmalar Sınırsız Kütüphaneler, Muğla Üniversitesi, Muğla 27-29 Eylül 2007: Bildiriler Ayrıntılar   PDF
Mehmet BOZ
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012) ÜNAK ’09 Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve Tehditler Sempozyumu. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul 01-02 Ekim 2009: Bildiriler Ayrıntılar   PDF
Canan ERGÜN
 
Cilt 7, Sayı 2 (2006) ÜNAK’05 - Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması Ayrıntılar   PDF
Esin Sultan OĞUZ
 
Cilt 9, Sayı 2 (2008) ÜNAK’06 Bilimsel İletişim ve Bilgi Yönetimi Sempozyumu Gazi Üniversitesi, Ankara, 12-14 Eylül 2006: Bildiriler Ayrıntılar   PDF
Nevzat ÖZEL
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013) Üniversite Hastaneleri Çalışanlarının Kalite Anlayışı ve Kalite Çalışmalarında İletişimin Önemi: Bir Uygulama Örneği Öz   PDF
Huriye ÇOLAKLAR, Fatma BOZKURT DEMİRDAĞ
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002) Üniversite Kütüphanelerinde Bilgi Hizmetlerinin İnternet Aracılığıyla Pazarlanması Öz   PDF
Umut AL
 
Cilt 8, Sayı 1 (2007) Üniversite Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler ve Başkent Üniversitesi Kütüphanesi Öz   PDF
Nermin Gül ÇAĞLAR, Bülent YILMAZ
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015) Üniversite Kütüphanelerinde Kişisel Verilerin Korunması Öz   PDF
Türkay HENKOĞLU, Nazan ÖZENÇ UÇAK
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) Üniversite Kütüphanelerinde Sosyal Medya Politikaları Öz   PDF
Murat Akbaş, Tülay Fenerci
 
Cilt 20, Sayı 1 (2019) Üniversite Kütüphanelerinde Toplam Kalite Yönetimi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Örneği Öz   PDF
Arzu Efe
 
Cilt 19, Sayı 2 (2018) Üniversite Kütüphanelerinde Yeşil (Çevreci) Yaklaşımlar: Türkiye Genelinde Bir Araştırma Öz   PDF
Müge Akbulut, Erdinç Alaca, Tubanur Büyükçolpan, Nilay Cevher, Serap Kurbanoğlu, Demet Soylu, Banu Fulya Yıldırım
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Değerlendirilmesi: Ankara Üniversitesi Örneği Öz   PDF
Nevzat Özel
 
Cilt 9, Sayı 2 (2008) Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği Öz   PDF
Hüseyin ODABAŞ, Z. Yonca ODABAŞ, Coşkun POLAT
 
Cilt 11, Sayı 1 (2010) Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi / İşlemleri (BEYAS) El Kitabı Ayrıntılar   PDF
Nevzat ÖZEL
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016) Üniversitelerde Bilişim Teknolojileri Risk Yönetimi Başarısını Etkileyen Faktörler Üzerine Nitel Bir Araştırma: Ankara İli Örneği Öz   PDF
Vildan Ateş, Bilal Güneş
 
Cilt 9, Sayı 2 (2008) Üniversitelerde Kütüphane Binaları Kullanım Verimliliğinin Yapı Biyolojisi Açısından İncelenmesi Ayrıntılar   PDF
Güssün GÜNEŞ
 
Cilt 9, Sayı 2 (2008) Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri’nin “Engellilik Farkındalığı” Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Fatoş SUBAŞIOĞLU
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) Vatandaşlık Okuryazarlığı Çerçevesinde E-Belediye Uygulamalarının Değerlendirilmesi Öz   PDF
H. İnci Önal, Erdinc Alaca
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011) Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi (VEKAM) Kütüphanesi ve Arşivi Öz   PDF
Alev AYAOKUR
 
Cilt 3, Sayı 2 (2002) Veri Tabanlarında Bilgi Keşfine Formel Bir Yaklaşım Kısım I: Eşleştirme Sorguları ve Algoritmalar Öz   PDF
Hayri SEVER, Buket OĞUZ
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003) Veri Tabanlarında Bilgi Keşfine Formel Bir Yaklaşım: Kısım II- Eşleştirme Sorgularının Biçimsel Kavram Analizi ile Modellenmesi Öz   PDF
Hayri SEVER, Buket OĞUZ
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011) Veri Tabanlarında Kurumsal Yerelleştirme: PubMed Veri Tabanı LinkOut Hizmeti İle Kurumsal Yerelleştirme Örneği Öz   PDF
Kasım BİNİCİ
 
Toplam 468 ögeden 401 - 440 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK