Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016) Bilgi Teknolojileri ve Dijitalleşmenin Türkiye’de Bilgibilim Literatürüne Yansıması: Bilgi Dünyası Dergisi Örneği (2000-2014) Öz   PDF
Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010) Bilgi Teknolojileri ve Hastane Bilgi Sistemleri Kullanımı: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Oğuz IŞIK, Mahmut AKBOLAT
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005) Bilgi Teknolojilerinin Belge Yönetimine Etkisi ve Elektronik Belge Yönetimi Öz   PDF
Cengiz AYDIN
 
Cilt 6, Sayı 2 (2005) Bilgi Teknolojisinin Yapısal ve Yönetsel Açılardan Bilgi-Belge Merkezlerine Getirdiği Yenilikler Öz   PDF
Mesut KURULGAN
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005) Bilgi Teknolojisinin Yarattığı Örgütsel Değişim: Nasıl Bir İnsan Kaynakları Yönetimi? Öz   PDF
Beyhan AKSOY
 
Cilt 8, Sayı 1 (2007) Bilgi Toplumu Stratejisi (2006–2010) Ayrıntılar   PDF
M. Tayfun GÜLLE
 
Cilt 4, Sayı 2 (2003) Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı Sonuç Raporu, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane Ankara Ayrıntılar   PDF
Aytaç YILDIZELİ
 
Cilt 3, Sayı 2 (2002) Bilgi Toplumuna Geçiş : Sorunsallar / Görüşler, Yorumlar/Eleştiriler ve Tartışmalar Ayrıntılar   PDF
Bülent YILMAZ
 
Cilt 18, Sayı 2 (2017) Bilgi ve Belge Çalışmaları: Özel Arşivlerde Teori ve Uygulama Öz   PDF
Özhan Sağlık
 
Cilt 8, Sayı 1 (2007) Bilgi ve Belge Hizmetlerinde Mükemmeli Yakalamak: Örnekedinme Öz   PDF
Mesut KURULGAN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2004) Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Öğrenci Profili Öz   PDF
S. Serap KURBANOĞLU
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010) Bilgi Yönetimi Disiplini ve Uygulamaları (Kamu Kurumundan Örneklerle) Ayrıntılar   PDF
Muharrem YILMAZ
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012) Bilgi Yönetimi Projelerinde İzlenmesi Gereken Yol Haritası İçin Öneriler Öz   PDF
Fahrettin ÖZDEMİRCİ, Sabri ALYAKUT
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011) Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara,Türkiye, Bildiriler Ayrıntılar   PDF
Gülçin ÖZBAL
 
Cilt 10, Sayı 2 (2009) Bilgi-Belge Merkezlerinin Yönetimi: Türkiye’deki Literatüre Yönelik İçerik Analizi Öz   PDF
Mesut KURULGAN, Burçin İSPİR
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010) Bilgibilim Alanında Kendine Atıf Üzerine Bir Çalışma Öz   PDF
Umut AL, İrem SOYDAL
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012) Bilginin Düzenlenmesi Üzerine Öz   PDF (English)
Alan GILCHRIST
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015) Bilginin Düzenlenmesine Yönelik Yeni Bir Standart: Resource Description and Access (RDA) Öz   PDF
Nevzat ÖZEL
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Bilginin Yönetiminde Kutupsallaşan Anlayış Öz   PDF
Murat SEZGİN, Ömür Yaşar SAATÇIOĞLU
 
Cilt 10, Sayı 2 (2009) Bilgisayar Destekli Türkçe Tabanlı Medya İçerik Çözümleme Sistemi – 107K209 Projesi: Bir Olgu İncelemesi Öz   PDF
Aykut ARIKAN
 
Cilt 20, Sayı 2 (2019) Bilimsel Bilginin Erişiminde ve Paylaşımında Kurumsal Açık Arşiv Yaklaşımı: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Örneği Öz   PDF
Erdinç Alaca, Tubanur Büyükçolpan, Leyla Kanık
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011) Bilimsel İletişimde Yeşil ve Altın Yollarda Yakınsama ve Türkiye’deki Yansımaları Öz   PDF
Korhan Levent ERTÜRK, Gökhan ŞENGÜL
 
Cilt 10, Sayı 1 (2009) Bilimsel İletişimin Zamana Göre Değişimi: Bir Atıf Analizi Çalışması Öz   PDF
Nazan ÖZENÇ UÇAK, Umut AL
 
Cilt 9, Sayı 2 (2008) Bilimsel Yayınların Değerlendirilmesi: h-endeksi ve Türkiye’nin Performansı Öz   PDF
Umut AL
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004) Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Müzik Odası ve Görsel-İşitsel Koleksiyon Öz   PDF
Özden DEMİRCİOĞLU, Muharrem YILMAZ
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004) Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi: Türk Plastik Sanatlar Arşivi Öz   PDF
Şelale KORKUT
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012) Bir Akademik Çevrede Uzman ve Deneyimsiz Kullanıcıların Etiketleme Davranışlarının Boyutları Öz   PDF (English)
Sonja ŠPIRANEC, Mislav BOROVAC
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012) Bir Bilgi Kaynağı Olarak Efemera ve Türleri Öz   PDF
Şekibe Nihal SOMER, İshak KESKİN
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011) Bir Dijital Kütüphane Nasıl Kurulur? 2. bs. Ayrıntılar   PDF
Muharrem YILMAZ
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011) Bir Uluslararası Yüksek Lisans Programı Tanıtımı Öz   PDF (English)
Stanislava GARDAŠEVİĆ
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Bireyselden Ortak Bilgi Davranışına Öz   PDF
Hakan YILDIZ, Nazan ÖZENÇ UÇAK
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014) Birlikte Çalışabilir Kurumsal İçerik Yönetimi Hizmetleri Öz   PDF
Safa Burak GÜRLEYEN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002) Biyomedikal Mühendislik Hizmetleri İçin Bilgi Destek Sisteminin Kurulması Ayrıntılar   PDF
Emine Meral INELMEN, Erol INELMEN, Guiseppe SERGI
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014) Bulut Bilişim ve Mali Etkileri: Bulutta Vergi Öz   PDF
Metin TURAN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004) Büro Yönetiminde Dosyalama Teknikleri ve Dokümantasyon Ayrıntılar   PDF
Hüseyin ODABAŞ
 
Cilt 19, Sayı 2 (2018) Çakmak, T. (2017). Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları. Hiperyayın, İstanbul. ISBN: 978-605-2015-13-1. Öz   PDF
Şahika EROĞLU
 
Cilt 10, Sayı 2 (2009) Çevrim-içi Fantazi Oyunlarında Yansımayı (Tefekkürü) Öğrenme Öz   PDF (English)
Tunç D. MEDENİ, Kazunori MİYATA, Mustafa SAĞSAN
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011) Çevrimiçi Kütüphane Kataloglarına Yönelik Kullanıcı Beklentileri: Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri Örneği Öz   PDF
Nevzat ÖZEL, Tolga ÇAKMAK
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013) Çok Kültürlü Toplumlarda Bilgi Okuryazarlığı Aracılığıyla Sosyal Bütünleşmenin Artırılması Öz   PDF (English)
Esin Sultan OĞUZ, Serap KURBANOĞLU
 
Cilt 20, Sayı 2 (2019) Creswell, J. W. (2017). Nitel Araştırmacılar için 30 Temel Beceri. Hasan Özcan (Çev). Anı Yayıncılık, Ankara. ISBN: 978-605-170-185-1 Öz   PDF
Şahika Eroğlu
 
Toplam 468 ögeden 81 - 120 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK