Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 20, Sayı 2 (2019) Daldal, F. (2019). Türkiye’de Özel Arşiv Türü Olarak Bilet Efemeraları başlıklı kitabın değerlendirmesi, Y. Şeşen (Yazar). Öz   PDF
Fatma Daldal
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011) Dama Stratejik Hizmet Yönetimi Modeli Ayrıntılar   PDF
Ender ÜNLÜ
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014) Danışma Hizmetlerinde Bulut Bilişim Uygulamalarının Kullanımı Öz   PDF
Canan TAVLUOĞLU, Ayse KORKMAZ
 
Cilt 10, Sayı 1 (2009) Dewey: Dünyanın Kalbine Dokunan Kütüphane Kedisi Ayrıntılar   PDF
Muharrem YILMAZ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006) Dijital Belge Yönetimi: Dijital Belgelerin Üretimi, Yönetimi ve Korunması için Rehber Ayrıntılar   PDF
Asiye Kakırman YILDIZ
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014) Dijital Çağda Arşivci: Sahip Olması Gereken Temel Yetkinlikler ve Roller Öz   PDF
Seher İNCEOĞLU, Burçak ŞENTÜRK
 
Cilt 19, Sayı 2 (2018) Dijital İnsanî Bilimler ve Bilgi Hizmetleri Öz   PDF
Haydar Yalçın
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012) Dijital Kütüphane Ortamında Bilgi Güvenliği Sorunları: Literatür Değerlendirmesi Öz   PDF (English)
Audrey ANDAY, Enrico FRANCESE, Hugo C. HUURDEMAN, Muharrem YILMAZ, Dydimus ZENGENENE
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008) Dijital Sergiler ve Anahtar Resim Ontolojisi Öz   PDF (English)
Mícheál Mac an AIRCHINNIGH, Kalina SOTIROVA
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002) Dişhekimliğinde Bilişim ve İnternet Ayrıntılar   PDF
Huriye ÇOLAKLAR
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010) Dizin Ayrıntılar   PDF
Bilgi Dünyası
 
Cilt 10, Sayı 2 (2009) Dizin Ayrıntılar   PDF
Bilgi Dünyası
 
Cilt 7, Sayı 2 (2006) Dizin Ayrıntılar   PDF
Bilgi Dünyası
 
Cilt 9, Sayı 2 (2008) Dizin Ayrıntılar   PDF
Bilgi Dünyası
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011) Dizin / Yazar ve Konu Ayrıntılar   PDF
Bilgi Dünyası
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012) Dizin / Yazar ve Konu Ayrıntılar   PDF
Bilgi Dünyası
 
Cilt 10, Sayı 2 (2009) Dizin: Türk Kütüphaneciliği (2001-2007) Ayrıntılar   PDF
Mehmet BOZ
 
Cilt 19, Sayı 2 (2018) Dünyada ve Türkiye’de Oyuncak Kütüphaneleri: Alipaşa ve Bergama Oyuncak Kütüphaneleri Örneği Öz   PDF
Hilal Samancı, Halit Buluthan Çetintaş
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010) Düşünce Özgürlüğü ve Kütüphaneler: Nicel Bir İnceleme Öz   PDF (English)
Hamid DARVISH
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013) e-Devlet Kapsamında Kurumsal Bilgi Sistemlerinin Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği Öz   PDF
Şahika EROĞLU, Özgür KÜLCÜ
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008) Editörden Ayrıntılar   PDF
Aytaç YILDIZELİ
 
Cilt 19, Sayı 2 (2018) Editörden Öz   PDF
Nermin ÇAKMAK
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıkları Üzerine Betimsel Bir Araştırma: Dicle Üniversitesi Örneği Öz   PDF
Murat YALMAN, Erdost ÖZKAN, Tamer KUTLUCA
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013) Eğitimi Gerçekleştirmek: Öğretim Programlarında Okul Kütüphanelerinin Yeri Öz   PDF
Hatice İnci ÖNAL, Özlem ŞENYURT TOPÇU
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Verimliliğe Katkısı: Kalkınma Bakanlığı Örneği Öz   PDF
Hakan DEMİRTEL, Özlem BAYRAM
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Elektronik Belge Yönetimi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunların Analizi ve Çözüm Önerileri: Kalkınma Bakanlığı Örneği Öz   PDF
Gülçin UMUT, Özgür KÜLCÜ
 
Cilt 10, Sayı 2 (2009) Elektronik Belge Yönetimi Üzerine InterPARES Projesi ve Türkiye Takımı Faaliyetleri Öz   PDF
Özgür KÜLCÜ, Tolga ÇAKMAK
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi:Geçiş Süreci ve Uygulama Yöntemleri Ayrıntılar   PDF
Nuriye KIZILTEPE
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011) Elektronik Belgelerin Arşivlenmesinde Gerçekliğin ve Bütünlüğün Korunması Öz   PDF
Cengiz AYDIN, Fahrettin ÖZDEMİRCİ
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011) Elektronik Belgelerin Diplomatik Analizi ve Arşivsel Bağın Kurulmasındaki Önemi: Türkiye’deki Uygulamalar Işığında Bir İnceleme Öz   PDF
Niyazi ÇİÇEK
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012) Elektronik Bilgi Güvenliğinin Sağlanması ile İlgili Hukuki ve Etik Sorumluluklar Öz   PDF
Türkay HENKOĞLU, Nazan ÖZENÇ UÇAK
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003) Elektronik Bilgi Kaynaklarının Seçimi Öz   PDF
Umut AL, Pınar AL
 
Cilt 4, Sayı 2 (2003) Elektronik Danışma Hizmetleri Öz   PDF
Nazan UÇAK
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004) Elektronik Dergilerin Üniversite Kütüphanelerine Ekonomik Etkisi: İran Temel Bilimler İleri Araştırmalar Enstitüsü Kütüphanesi Örneği Öz   PDF
Mehdi AFZALİ
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008) Elektronik Kitaplar: Evrim mi Devrim mi? Öz   PDF (English)
Daniela ŽIVKOVIĆ
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010) Elektronik Kütüphane Hizmetlerinin Öğretim Elemanları Tarafından Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörler: Anadolu Üniversitesi Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma Öz   PDF
Mesut KURULGAN, E. Zeynep ÖZATA
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010) Elektronik Kütüphane Hizmetlerinin Öğretim Elemanları Tarafından Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörler: Anadolu Üniversitesi Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma Öz   PDF
Mesut KURULGAN, F. Zeynep ÖZATA
 
Cilt 5, Sayı 1 (2004) Elektronik Müzik Kütüphanesi: Selçuk Üniversitesi Örneği Öz   PDF
Fatma KILIÇASLAN
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005) Elektronik Sağlık Kayıt Sistemlerinin Kütüphanelerle Bütünleştirilmesi Öz   PDF
Ayşen KÜYÜK, Aslan KAPLAN, Ali YILMAZ
 
Cilt 19, Sayı 2 (2018) Endülüs Kütüphaneleri ve Bilimsel Bilginin Üretimine Katkıları Öz   PDF
Okan Koç
 
Toplam 468 ögeden 121 - 160 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK