Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012) Kamu Kurumları Arasında Elektronik Belge Alışverişi İle İlgili Mevzuat ve Kamu Kurumlarında Yapılması Gerekenler Öz   PDF
Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN
 
Cilt 19, Sayı 1 (2018) Kamusal Alan Olarak Bilgi Merkezleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar Öz   PDF
Elif Yılmaz Şentürk
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003) Kanıta Dayalı Tıp ve Tıp Kütüphaneciliği Öz   PDF
Murat SİNCAN
 
Cilt 7, Sayı 2 (2006) Kapitalizm ve Enformasyon Çağı: Küresel İletişim Devriminin Politik Ekonomisi Ayrıntılar   PDF
Bülent YILMAZ
 
Cilt 20, Sayı 2 (2019) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme Öz   PDF
Eda Peri Erbas, Bülent Yılmaz
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013) Kavram Haritalarının Bilgi Arama Süreçlerinde Kullanılması Öz   PDF
Nermin ÇAKMAK, Engin BAYSEN
 
Cilt 8, Sayı 1 (2007) Kavram Tabanlı Bilgi Geri Getirim Yaklaşımı Öz   PDF
Hayri SEVER, Fuat AKAL, Güven KÖSE
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmetinin Kamu Kuruluşlarına Ait Elektronik Belge Yönetimi Sistemlerinde Kullanılması Öz   PDF
Yahya YILMAZ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006) Kaynağınızdan Daha İyi Randıman Almak için Pazarlama Öz   PDF (English)
Zuzana HELINSKY
 
Cilt 5, Sayı 1 (2004) Kaynak Gösterme El Kitabı Ayrıntılar   PDF
Nilüfer TUNCER
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012) Kaynak Tanımlama ve Erişim’in (RDA) Gelişimi: Yeni Kataloglama Standardı Öz   PDF (English)
Shahrzad KHOSROWPOUR
 
Cilt 14, Sayı 1 (2013) Kent Hafıza Merkezleri: Kent İhtisas Kütüphaneleri, Kent Arşivleri ve Kent Müzeleri Sempozyumu, 26-27 Mart 2010, Erciyes Üniversitesi: bildiriler ve tartışmalar kitabı Ayrıntılar   PDF
Ömer DALKIRAN
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012) Kırgız Kütüphane Topluluğu – Gelişim İçin İşbirliği: Yeni Fırsatlar ve Uygulamalar Öz   PDF (English)
Sania BATTALOVA
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014) Kitabın Teknolojik Değişimi Öz   PDF
Hakan ANAMERİÇ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006) Kitap İndeksleri Öz   PDF
Meral ALAKUŞ
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008) Kitaplara İlişkin Biçimsel Özelliklerin Okuyucu Tutumları Üzerine Etkisi Öz   PDF
Mehpare TOKAY ARGAN, Metin ARGAN, Mesut KURULGAN
 
Cilt 9, Sayı 2 (2008) Klinik Tıp Kütüphaneciliği Öz   PDF
Nazlı ALKAN
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011) Koleksiyon Yönetiminde Ödünç Verme İstatistiklerinin Kullanımı: Hacettepe Üniversitesi Örneği Öz   PDF
Umut AL, İrem SOYDAL
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011) Kullanıcı Odaklı Arşiv Hizmetlerinin Temel Unsurları - Erişim Öz   PDF
Burçak ŞENTÜRK
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012) Kullanıcı Odaklı Arşiv Hizmetlerinin Temel Unsurları – ARAŞTIRMA ORTAMI Öz   PDF
Burçak ŞENTÜRK
 
Cilt 11, Sayı 1 (2010) Küresel Krizin Aşılmasında Alternatif Bir Yol: Sosyal Sermayede Enformasyon Edinimi ve Kullanım Kapasitesi Öz   PDF
Mustafa SAĞSAN, Recep YÜCEL, Cenk SÖZEN
 
Cilt 7, Sayı 2 (2006) Küreselleşme Sürecince Avrupa Birliği’nde Belge Yönetimi Uygulamaları ve Türkiye Öz   PDF
Özgür KULCU
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011) Kurumlarda Bilgi Yönetimi Gereksinimi Öz   PDF
Mehmet Nesip OGUN
 
Cilt 11, Sayı 1 (2010) Kurumsal Açık Arşivlerin Etkin Kullanımı: Türkiye’deki Bilimsel Elektronik Yayıncıların Görüşleri Öz   PDF
Korhan Levent ERTÜRK, M. Emin KÜÇÜK
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012) Kurumsal Bilgi Kaynağı Olarak E-posta Yönetim Sistemleri Öz   PDF
Özgür KÜLCÜ
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013) Kurumsal Bilgi Sistemleri İçerisinde Belge Yönetimi: Türkiye’deki Kamu Üniversitelerinde Gerçekleştirilen Uygulamalara Yönelik Bir Durum Analizi Öz   PDF
Özgür KÜLCÜ, Tolga ÇAKMAK, Nevzat ÖZEL
 
Cilt 8, Sayı 2 (2007) Kurumsal Bilginin Stratejik Planlama Sürecinde Kullanılması: Bir İlçe Belediyesi Örneği Öz   PDF
Berat Bir BAYRAKTAR, Asiye Kakırman YILDIZ
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011) Kurumsal İçerik Yönetimi Bileşenlerinin Bir Savunma Sanayii Organizasyonu Örneğinde Değerlendirilmesi Öz   PDF
Tolga ÇAKMAK, Özgür KÜLCÜ
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012) Kurumsal İçerik Yönetimi Yapılandırması: Aşamalar, Standartlar ve En İyi Uygulama Rehberleri Üzerine Genel Bir Bakış Öz   PDF (English)
Shadrack KATUU
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012) Kütüphane 2.0 Ortamında Tıp ve Sağlık Kütüphanecilerinin Teknik Yeterlilikleri / Yetkinlikleri Öz   PDF (English)
Joseph Marmol YAP
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013) Kütüphane Geçidi: Değişim Temsilcileri Olarak Kütüphane Çalışanları Öz   PDF (English)
Jurgita RUDŽIONIENĖ, Ina PUZAKINAITĖ, Eglė AUDZEVIČIŪTĖ
 
Cilt 10, Sayı 2 (2009) Kütüphane Kaynak ve Hizmetlerini Pazarlama: Pratik Rehber Ayrıntılar   PDF
Muharrem YILMAZ
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002) Kütüphane Kullanıcılarının Erişim Örüntülerinin Keşfi Öz   PDF
Hidayet TAKÇI, İbrahim SOĞUKPINAR
 
Cilt 9, Sayı 2 (2008) Kütüphane ve Bilgi Çalışmalarında İnsan Hakları Bulguları Öz   PDF (English)
Toni SAMEK
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011) Kütüphaneci Eğitiminde Mentorluk Uygulaması: Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi Örneği Öz   PDF
Sönmez ÇELİK
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016) Kütüphaneciler Nerede?: DLSÜ Kütüphanelerinin Gezici Danışma Deneyimleri Öz   PDF (English)
Joseph Marmol Yap, May Laureno Cajes
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012) Kütüphanecilerin Verimliliklerini Geliştirmek için Zaman Yönetimi Stratejileri Öz   PDF (English)
Goodluck Israel IFIJEH
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008) Kütüphanecilik ve Bilgi Yönetimi Literatüründe Kullanıcı Öz   PDF
Nazan ÖZENÇ UÇAK
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017) Kütüphanecilik ve Enformasyon Biliminde Sahte Yayıncılığın Ortaya Çıkışı: Nijerya’daki Akademik Kütüphaneciler İçin Bilimsel Araştırma İle İlgili Önemli Konular ve Olası Sonuçlar Öz   PDF (English)
Goodluck Ifijeh
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015) Kütüphanelerde İç Hava Kalitesinin İncelenmesi: Marmara Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Öz   PDF
Güssün GÜNEŞ, Esin BOZKURT, Sinan SÖNMEZ, Neşe ERDİNÇ
 
Toplam 468 ögeden 241 - 280 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK