[1]
Şenyurt, Özlem ve Önal, H. İnci 2019. Türk Millî Eğitim Sisteminde Bilgi Okuryazarlığı: Politikalar, Öğretim Programları, Öğretmenler ve Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Dünyası. 20, 1 (Haz. 2019), 25-63. DOI:https://doi.org/10.15612/BD.2019.730.