[1]
Yılmaz, B., Korkut, Şelale ve Köse, E. 2010. Ankara’daki Üniversite ve Halk Kütüphanelerinde Çalışan Kütüphanecilerin İş Doyumları Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Dünyası. 11, 1 (Nis. 2010), 49-80. DOI:https://doi.org/10.15612/BD.2010.256.