[1]
Baysen, F., Baysen, E. ve Çakmak, N. 2017. Lise Öğrencilerinin İntihal İle İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Uluslararası Bakalorya Programı’nın Etkisi. Bilgi Dünyası. 18, 1 (Haz. 2017), 29-47. DOI:https://doi.org/10.15612/BD.2017.576.