[1]
Öztemiz, S. 2020. Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Kültürel Miras Okuryazarlığı: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası. 21, 1 (May. 2020), 65-87. DOI:https://doi.org/10.15612/BD.2020.785.