[1]
Al, U. ve Tonta, Y. 2022. Araştırma Değerlendirme ve Teşvik Sistemlerinin Akademisyenlerin Rant Kollama Davranışları Üzerindeki Etkileri: Bir Keşfedici Örnek Olay Araştırması. Bilgi Dünyası. 23, 1 (May. 2022), 23-47. DOI:https://doi.org/10.15612/BD.2022.670.