[1]
Sağsan, M. 2024. İkinci Yaşamın Ötesinde Yerleşikler Olarak Metakütüphaneciler: Çelişkili Bir Kavram Olan “Metaverse” Üzerine Genel Bir Bakış. Bilgi Dünyası. 25, 1 (May. 2024), 32-52. DOI:https://doi.org/10.15612/BD.2024.736.