(1)
Umut, G.; Külcü, Özgür. Elektronik Belge Yönetimi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunların Analizi Ve Çözüm Önerileri: Kalkınma Bakanlığı Örneği. Bilgi Dünyası 2014, 15, 102-124.