(1)
Anameriç, H. Kitabın Teknolojik Değişimi. Bilgi Dünyası 2014, 15, 176-188.