(1)
Henkoğlu, T.; Yılmaz, B. İnternet Erişim Özgürlüğünün Kısıtlanması: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. Bilgi Dünyası 2013, 14, 215-239.