(1)
Külcü, Özgür; Çakmak, T.; Özel, N. Kurumsal Bilgi Sistemleri İçerisinde Belge Yönetimi: Türkiye’deki Kamu Üniversitelerinde Gerçekleştirilen Uygulamalara Yönelik Bir Durum Analizi. Bilgi Dünyası 2013, 14, 251-269.