(1)
Eroğlu, Şahika; Külcü, Özgür. E-Devlet Kapsamında Kurumsal Bilgi Sistemlerinin Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği. Bilgi Dünyası 2013, 14, 329-357.