(1)
Çakmak, N.; Baysen, E. Kavram Haritalarının Bilgi Arama Süreçlerinde Kullanılması. Bilgi Dünyası 2013, 14, 358-372.