(1)
Bennett, L. M.; Gadlin, H.; Ataseven, L.; Yılmaz, R. Ortak Çalışma Ve Ekip Bilimi: Teoriden Pratiğe. Bilgi Dünyası 2013, 14, 420-439.