(1)
Köse Uysal, E.; Özenç Uçak, N. Tıp Akademisyenlerinin Kanıta Dayalı Bilgi Gereksinimleri Ve Bilgi Arama Davranışları. Bilgi Dünyası 2013, 14, 37-61.