(1)
Öztemiz, S.; Yılmaz, B. Bilgi Merkezlerinde Bilgi Güvenliği Farkındalığı: Ankara’daki Üniversite Kütüphaneleri Örneğ. Bilgi Dünyası 2013, 14, 87-100.