(1)
Şenyurt, Özlem; Önal, H. İnci. Türk Millî Eğitim Sisteminde Bilgi Okuryazarlığı: Politikalar, Öğretim Programları, Öğretmenler Ve Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Dünyası 2019, 20, 25-63.